Login Search

Majestic Music Club


Majestic Music Club

Adresa: Karpatská 2
811 05 Bratislava
Budova YMCA

Můžete se těšit...akceProduction manager: adrian@openrock.sk
PR, akreditácie: michaela@openrock.sk
 
Podmienky akreditácie:
Na podujatie do Majestic Music Club-u sa môžu akreditovať len novinári zastupujúci konkrétne médiá. Podmienkou udelenia akreditácie je publikovanie materiálov o pripravovanom podujatí (press akreditácia) a uverejnenie a doručenie fotografií (foto akreditácia). O akreditáciu je potrebné požiadať mailom na vyššie uvedenej mailovej adrese najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, o udelení akreditácie budú novinári informovaní najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia. V prípade, ak sa ku konkrétnemu podujatiu koná tlačová konferencia, je udelenie akreditácie podmienené aj účasťou na nej.